Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste ja tietosuoja päivitetty 9.2.2021

– Suomen henkilötietolaki (523/1999),
– 10 § Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (917/2014)

1. Rekisterinpitäjä

Helmi Hytti 
Y-tunnus: 2828634-6
Tampere
[email protected]

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Helmi Hytti 
[email protected]

3. Tietosuojavastaava
Helmi Hytti 
[email protected]

4. Rekisterin nimi ja ylläpidon peruste

Helmihytti.fi uutiskirje (sähköpostilista)

5. Rekisteriin liittyvät sivustot

https://www.helmihytti.fi
https:// www.helmihytti.com

6. Rekisterin käyttötarkoitus

Helmi Hytti viittaa tässä rekisteriselosteessa ja tietosuojakäytännössä ”käyttäjään”. Käyttäjällä tarkoitetaan sivustoilla käyviä henkilöitä ja asiakkaita, sekä sen erilaisiin kilpailuihin ja arvontoihin osallistuvia henkilöitä.

Kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää seuraavia tarkoituksia varten:

– asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen
– palvelujen toteuttaminen
– asiakas- ja kävijätapahtumien varmentaminen
– asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen
– jälleenmarkkinointi käyttäen Facebookin, Googlen ja sähköpostimarkkinointiin tarkoitettuja työkaluja
– tuotteiden ja palvelujen markkinointi sekä tietojen tilastointi ja analysointi
– kumppanuus- ja affiliatemarkkinoinnin toteuttaminen

7. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Rekisteri koostuu yllä mainittujen sivustojen ja maksuttomien oppaiden tilaamisen kautta postituslistalle liittyneistä käyttäjistä. Rekisterin henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon sähköpostilistalla oleviin käyttäjiin sekä yrityksen ja asiakkaiden välisen asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitoon.

Käyttäjää tiedotetaan sivustojen uutisista ja ajankohtaisista tapahtumista henkilötietolain mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy, että yritys lähettää sähköpostin välityksellä myös suoramarkkinointi-, suoramainonta-, mielipide-, markkinointitutkimusmateriaalia ja/tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

6. Rekisterin tietosisältö
Käyttäjänä sinusta voidaan kerätä seuraavia jättämiäsi tietoja:

– Etunimi
– Sukunimi
– Sähköpostiosoite
– Sivuston käyttäjän yritykselle lähettämät sähköpostiviestit
– Sivuston käyttäjän sivustolle jättämät kommentit
– Käyttäjän käyttötiedot, kuten esimerkiksi linkkien klikkaaminen, sivut tai postaukset joilla vierailet ja toimintojen ajankohta

Sähköpostilistalle liittynyt käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä kussakin kirjeessä mainitun linkin kautta. Linkki on joko englanninkielinen (unsubscribe) tai suomenkielinen (poistu listalta). Käyttäjä saattaa olla mukana useammalla sähköpostilistalla, jonka johdosta yritys saattaa silti lähettää viestejä ja materiaaleja, vaikka käyttäjä olisi mielestään poistunut sähköpostilistalta kerran. Mikäli haluat poistua kaikilta listoilta samanaikaisesti, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

Evästeiden avulla saamme vierailijoistamme mitattavia tietoja, joita hyödynnämme esimerkiksi suunnitellessamme markkinointiamme. Evästeiden avulla kerättyä tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun markkinoinnin toteuttamiseen (remarketing).
Emme luovuta tietojasi kolmansien osapuolten markkinointikäyttöön.

7. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja:

  • Henkilöltä itseltään, kun käyttäjä tilaa uutiskirjeen, lataa jonkin maksuttoman oppaan, liittyy ilmaisiin haasteisiin, kilpailuihin tai arvontoihin
  • Tietoja saadaan myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla, kuten Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla


9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi,- myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Sähköpostilistalla olevien käyttäjien tietoja (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite) siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella oleville ohjelmistoille:

– Mailchimp sähköpostimarkkinointiohjelma

10. Linkit kolmansien osapuolien verkkosivuille

E-kirjat, vmaksuttomat oppaat, työkirjat, blogipostaukset sekä uutiskirjeet voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä.

Jos käyttäjä siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin itse.

Osa linkeistä voi olla ns. affiliatelinkkejä, joiden kautta yritys saa komissioita tai tuotteiden ilmaisia käyttökuukausia. Affiliatelinkeistä on ilmoitettu joko (*)-merkillä tai blogipostausten lopussa olevalla maininnalla.

11. Evästeiden käyttö
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Yritys käyttää seuraavia evästeitä:

– analyysievästeet (Google Analytics, tiedon avulla yritys parantaa sivuston toimivuutta)
– kohdistetut- tai mainosevästeet (Facebook ja Google, mainonnan kustannustehokas käyttö, eivät sisällä henkilötietoja)

Muut verkkosivustot, joille mahdollisia linkkejä on, keräävät ja hyödyntävät evästeitä heidän tarpeidensa mukaan. Sivuston käyttäjän tulee itse hyväksyä jokaisen sivuston evästeet itse. Mikäli käyttäjä ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle. Sallimalla evästeet varmistat sivustomme sujuvamman käytön.

12. Rekisterin suojaus

– tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse
– sähköiset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin
– tietojen käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjällä ja niillä hänen palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään

13. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

14. Tietosuojan ja rekisteriselosteen muuttaminen

Tietosuoja ja rekisteriseloste tarkistetaan kerran vuodessa, jonka yhteydessä ne voivat muuttua.  Käyttämällä sivustoja hyväksyt automaattisesti uuden tietosuojan ja rekisteriselosteen. Mikäli et hyväksy, silloin sivustojen käyttö tulee välittömästi lopettaa.

15. Rekisteröidyn oikeudet

– rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle
– tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna
– rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti
– rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle
– rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

16. Muut mahdolliset oikeudet

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus, mikäli olet tyytymätön yritykselle lähettämäsi valituksen käsittelyyn. Valitus tehdään valvontaviranomaiselle. http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html